Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thư viện tài liệu

   Minimize
Thư viện điện tử
Đề thi
Tài liệu giảng dạy
  Tìm kiếm:
STT
Quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo (Quy trình ISO 2015)
Quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo (Quy trình ISO 2015)
Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-2019 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-2019 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục quản lý Môi trường Y tế về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học.
Ngày cập nhật: 14/02/2020
Các mẫu đơn về điều chỉnh và Xin cấp bản sao văn bằng TN
Các mẫu đơn về điều chỉnh và Xin cấp bản sao văn bằng TN
Các Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Các Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Đề thi học kỳ II năm học 2015-2016 của các trường THCS
Đề thi học kỳ II năm học 2015-2016 của các trường THCS

Điều hành


 
   
   
 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

Liên kết website

select

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ : Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại :
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày